zpět

{6.6.2012}

Okrasné zahrady a parky Brna

Červen je poslední jarní měsíc, během kterého jsou okrasné keře a stromy v plném rozkvětu. A to je ideální doba pro návštěvu okrasné zahrady nebo parku. S okrasnými zahradami jsou spojeny, a jistě nás zaujmou, unikátní, zajímavé a neobvyklé rostliny a zahradní prvky z přírodních materiálů, účelně doplněné menšími zahradními stavbami.

V okrasné zahradě se pokocháme koberci letniček na skalkách, velkými balvany, živými ploty, plochami s trvale zelenými rostlinami, keři, vzrostlými stromy, okrasnými jezírky, zajímavými biotopy, vodopády, fontánami, cestičkami ze štěrku i z kamenů, suchými zídkami, pergolami, zahradními krby či zajímavým osvětlením. To vše lze v okrasných zahradách a parcích Brna nalézt.

"Víkend otevřených zahrad"

Věděli jste, že ve Velké Británii je druhý červnový víkend zasvěcen svátku Open Garden & Squares Weekend neboli Víkendu otevřených zahrad? Tento projekt a svátek, při kterém se otevírají běžně nepřístupné zahrady a parky, má u veřejnosti stále rostoucí ohlasy a postupně se stává tradicí i v jiných zemích Evropy.

K tomuto svátku se v roce 2010 poprvé připojily tři pražské zahrady. Česká republika se tak stává další zemí otevírající své okrasné zahrady a parky pro širokou veřejnost, pod záštitou hlavního organizátora akce, kterým je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, a za spolupráce Národního památkového ústavu.

Návrhy a realizace zahrad

Jako součást festivalu „Brno – město uprostřed Evropy 2012“ proběhne ve Statutární městě Brně „Víkend otevřených zahrad“ během víkendu od 9. do 10. června 2012. Přihlášeny jsou realizace zahrad a parků Lužánky, Denisovy sady, Tyršův sad, Špilberk a Studánka, které spravuje Veřejná zeleň města Brna.

V parcích a zahradách si můžete prohlédnout návrhy zahrad, zúčastnit se komentovaných prohlídek, které zajišťují pracovníci Veřejné zeleně města Brna a studenti Mendelovy univerzity. Ke komentovaným prohlídkám zahrad a parků jsou pro návštěvníky připraveny propagační materiály o návrzích zahrad a plánovaných realizacích zahrad a parků.

komentované prohlídky a přednášky v zahradě

V Česku je projekt mírně upraven, protože se jej účastní také běžně přístupné zahrady a expozice, navíc doplněné o speciálně koncipované a metodické programy. Obvyklými formami jsou komentované prohlídky a přednášky v zahradě či parku o jeho historii, popis současného stavu a záměrů do budoucnosti, doplněné navazujícím programem. Hlavní cíl těchto iniciativ je v prezentaci významu rostlinstva a posílení jeho pozice v naší společnosti.

Dvoudenní program "Víkendu otevřených zahrad"

Park Lužánky

  • 14:00 a 15:30 komentované prohlídky (sraz: roh zastávky na Antonínské)
  • 14:00 – 18:00 koně ze zoologické zahrady

Park Denisovy sady

  • 14:00, 15:00 a 16:00 komentované prohlídky (sraz: obelisk)
  • 14:00, 18:00 koncert: cimbálová skupina Šmitec - v Místodržitelské zahradě

Tyršův sad

  • 15:15 a 16:10 komentované prohlídky (sraz: ulice Botanická - u kostela)
  • 14:00 – 18:00 ukázka údržby parků a mechanizace

Park Špilberk

  • 14:45 a 15.30 komentované prohlídky (sraz: ulice Husova - proti Pražákovu paláci)
  • 14:00 – 18:00 „Svatby ve městě“ jako zajímavý doprovodný program