Samonivelační anhydritový potěr MFC

Anhydritový potěr je čerstvá samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), plniva, přísad a vody.

Je určen pro lité podkladní a vyrovnávací vrstvy podlah zejména v obytných, občanských a průmyslových objektech s provozním zatížením do 7,5 kN/m2. Anhydritový litý potěr je velmi vhodný pro systémy podlahového vytápění, vzhledem k minimálním objemovým změnám není třeba dilatovat jednotlivé topné okruhy a bez dalšího hutnění vykazuje homogenní strukturu v celé tloušťce (dobrá tepelná vodivost).

Podlahy z anhydritových potěrů se provádí s rovinatostí do +-2 mm a nevyžadují žádnou další vyrovnávací stěrku. Jako nášlapnou vrstvu lze použít celou škálu běžně používaných podlahových krytin.

Barevné chipsy se podle množství chipsů dají použít jako povrchová úprava na nátěry, stěrky nebo jako samostatná podlahová vrstva. Podklad natřený epoxidovou barvou se zasype chipsy v množství podle požadovaného povrchu. Přebytek se po vytvrzení barvy vymete a povrch se zalakuje čirým lakem.