Sanace betonu

Ochrana a ošetřování

Beton patří díky specifickým vlastnostem mezi nejpoužívanější stavební hmoty. Přestože se jedná o velmi odolný materiál, používaný také na staticky velmi namáhané konstrukce, materiál s vysokou odolností a trvanlivostí, nelze opomíjet jeho ochranu a ošetřování.

Mezi rozšířené konstrukce z betonu patří například střešní konstrukce, schodišťová ramena a podesty, balkony na kterých se např. vlivem povětrnostních podmínek mohou objevovat poruchy - praskliny, oddělující se krycí vrstvy apod.

Vzhledem k tomu, že uvedené povrchy mohou vážně narušit statickou funkci betonové konstrukce a stát se vážným bezpečnostním rizikem, je ochrana betonových konstrukcí upravena závaznými předpisy.

Jako součást sanace betonu provádíme:

- opravy betonových konstrukcí napadených korozí
- odstraňování průsaků a trhlin,
- obnovení chemické a mechanické odolnosti betonových kontrukcí